راخوی: استقلال اسکاتلند بر یکپارچگی اتحادیه اروپا تاثیر می گذارد

Related Videos
Video Discription: ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا هشدار داد که همه پرسی استقلال در اسکاتلند یا در کاتالونیا و رای مثبت به استقلال، بر کل منطقه اتحادیه اروپا و یکپارچگی آن تاثیر می گذارد و نتیجه ای «جز فقر و بحران اقتصادی» نخواهد داشت.

نخست وزیر اسپانیا روز چهارشنبه در پارلمان این کشور گفت: «چنین فرآیندها برای ماهیت اتحادیه اروپا بسیار خطرناک است. اتحادیه اروپا برای کنارهم قرار دادن کشورها ساخته شده نه برای جداسازی آنها. در این دوران ما به یکپارچگی نیاز داریم. ما به کشورهای قوی و به اتحاد نیاز داریم تا امکان رویارویی با چالش های جهانی داشته باشیم.»

هفته گذشته صدها هزار نفر از مردم کاتالونیا با برگزاری تظاهرات در شهر بارسلون خواستار استقلال آن منطقه خودمختار از اسپانیا شدند.

پارلمان منطقه ای کاتالونیا قرار است در روزهای آینده قطعنامه ای صادر کند که احتمالا راه را برای برگزاری همه پرسی استقلال از اسپانیا در ماه نوامبر هموار خواهد کرد.

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com