آخرین تلاش ها بر سر همه پرسی استقلال اسکاتلند

Related Videos
Video Discription: دو کمپین موافقان و مخالفان استقلال اسکاتلند روز چهارشنبه برای کسب آرای بیشتر در رقابت با یکدیگر آخرین تلاش های خود را به کار بستند.

موافقان جدایی اسکاتلند از بریتانیا خود را در یک قدمی پیروزی می بینند. آلکس سالموند، وزیر اول اسکاتلند که این کمپین را رهبری می کند، می گوید: «رای به آینده این کشور، رای به کامیابی اقتصادی است که بی شک ما می توانیم در طی زمانی مشخص به آن دست یابیم. همچنین بیایید تا جامعه ای عادلانه و مهربان داشته باشیم. بیاید اسکاتلند را کشوری بسازیم که داشتنش ارزشمند است.»

در سوی دیگر این رقابت گوردون براون، نخست وزیر پیشین بریتانیا اسکاتلندی ها را به رای منفی تشویق می کند. وی در جمع هوادارانش گفت: «فردا اعتماد به نفس داشته باشید. اعتماد به نفس کامل برای ماندن در کنار تمامی دوستانمان داشته باشید. ما پاسخی نداشته ایم. آنان نمی دانند که چه می کنند. آنان ما را به سوی دام می کشند. اعتماد به نفس داشته باشید و به دوستانمان بگویید به دلیل همبستگی، اشتراک، عدالت و غرور در اسکاتلند، تنها پاسخ به خاطر اسکاتلند و آینده اسکاتلند “نه” است.»

همه پرسی بر سر استقلال و جدایی اسکاتلند از بریتانیا روز پنجشنبه برپا می شود. بیش از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تن برای حضور پای صندوق های رای ثبت نام کرده اند. این رقم ۹۷ درصد واجدان شرایط رای دهی را در اسکاتلند شامل می شود.

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com