رئیس جمهوری اوکراین: تا شش سال دیگر برای عضویت در اتحادیه اروپا اقدام می کنیم

Related Videos
Video Discription: پترو پوروشنکو، رئیس جمهوری اوکراین در نشستی خبری درباره اصلاحات مد نظر او به عنوان بخشی از برنامه موسوم به «استراتژی 2020» صحبت کرد.

آقای پوروشنکو گفت که قصد دارد با انجام اصلاحات گسترده راه را برای ارائه درخواست عضویت در اتحادیه اروپا در سال 2020 هموار کند.

وی با تاکید بر این که در برنامه اصلاحات او هیچ برنامه ای نسبت به برنامه دیگر اولویت ندارد، سرفصل برنامه های خود را با شماره یک اعلام کرد و گفت: «اول از همه اصلاحات اداری علیه فساد، اولویت اول اصلاحات قضایی، اولویت اول، اصلاحات در نهادهای اعمال قانون، اولویت اول، تمرکززدایی از دولت مرکزی.»

رئیس جمهوری اوکراین همچنین به اصلاحات دیگر از جمله اصلاحات مالیاتی، آسان سازی تجارت و کسب و کار و اصلاحات در زمینه دفاعی و امنیت اشاره کرد. وی افزود: «فقط اصلاحات پاسخگوی سرمایه گذاران بالقوه بین المللی خواهد بود. گزینه دیگر تنها ماندن با روسیه است.»

پترو پوروشنکو نسبت به توافقنامه صلح با جدایی طلبان ابراز خوشبینی کرد و گفت که روز چهارشنبه پس از ماهها حتی یک نفر در جریان درگیریها کشته نشد.

از آغاز درگیریها بین ارتش اوکراین و جدایی طلبان حامی روسیه در شرق اوکراین، دست کم سه هزار نفر کشته شده اند.

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com