حضور نامزد کمیسری اقتصادی اروپا در پارلمان اتحادیه

Related Videos
Video Discription: در چهارمین روز بررسی صلاحیت اعضای آینده کمیسیون اروپا، پی یر مسکوویسی، نامزد مقام کمیسر امور اقتصادی و مالی، مالیات و گمرک ضمن تشریح برنامه هایش به سئولات نمایندگان پارلمان اروپا پاسخ داد.

آقای مسکوویسی درباره لزوم برخورد با کشورهای که قوانین را رعایت نمی کنند گفت: “قانون و فقط قانون. قانون مسیر را به من نشان می دهد. اگر کشوری مفاد پیمان نامه ها را رعایت نکند، طبق قانون با آن برخورد خواهد شد. اگر فرانسه هم باشد، قانون را اجرا می کنم.”

مخالفان این سیاستمدار ۵۷ ساله فرانسوی معتقدند که او حرف تازه ای برای گفتن نداشت. کای سونبورن، نماینده بریتانیایی پارلمان در این زمینه گفت: “بر اساس سابقه کاریش او باید اطلاعات زیادی از مسائلی که در ۳ ساعت گذشته مطرح شد، داشته باشد، ولی او پاسخ های ناکافی داد. کسی با نشان دادن یک کاغذ سفید به من گفت که این نتیجه گیری از جواب های او است.”

یکی دیگر از دغدغه های مخالفان، تداخل بین مسئولیت آقای مسکوویسی و کمیسرهای دیگر است. آلن لاماسور، نماینده فرانسوی پارلمان درباره این مشکل گفت: “پی یر مسکوویسی نقش معاون وزیر یا معاون کمیسر را بر عهده دارد. کسی که برای معاون رئیس کمیسیون که دارای قدرت بیشتری است کار می کند. تلویحا نه منکر شد و نه اعتراف کرد. در واقع موضوع روشن نیست.”

آقای مسکوویسی بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ میلادی، وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه بود.

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com