محدودیت دسترسی مهاجران داخلی اتحادیه اروپا به خدمات اجتماعی

Related Videos
Video Discription: روز سه شنبه دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ با صدور حکمی برای برخورداری مهاجران داخلی این اتحادیه از مزایای تامین اجتماعی شرط گذاشت.

این اقدام در پی اعتراضات روزافزون اعضایی نظیر بریتانیا به آنچه «جهانگردی رفاهی» خوانده می شود صورت گرفته است. «جهانگردی رفاهی» به جابجا شدن شهروندان اروپا میان کشورهای این اتحادیه در جستجوی حقوق اجتماعی بیشتر گفته می شود.

براساس این رای مهاجران داخلی اتحادیه اروپا تنها در صورت رعایت مفاد بخشنامه اروپایی درباره رفت و آمد آزاد می تواند از حقوق و مزایای تامین اجتماعی بهره مند شود.

حکم دادگاه در مورد نمونه هایی چون خانواده لومینیتا کالدارارو نیز صدق می کند. لومینیتا اهل رومانی، ساکن دویسبورگ آلمان، بیکار و سرپرست خانواده ای پنج نفره، با همسری بیمار است.

لومینیتا کالدارارو می گوید: «باید اجاره را بپردازم، قبض برق را بپردازم. به کمک دولت آلمان محتاج هستم.»

حکم جدید آنها را از دریافت مزایای بیکاری محروم می کند، هر چند مستمری ۷۷۳ یورویی چهار کودک کماکان پابرجا خواهد ماند.

در همین زمینه، مامفرد وبر، رهبر حزب راست میانه EPP در پارلمان اروپا، از امکان جلوگیری از جهانگردی رفاهی بدون تعرض به حق آزادی تردد شهروندان اروپا سخن گفته بود.

اخیرا دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، شدیدا از سیاست های مهاجرت در اتحادیه اروپا انتقاد کرده و از طرح خود برای برگزاری همه پرسی بر سر ماندن یا خروج کشورش از این اتحادیه گفته بود.

قوانین مهاجرت شدیدا با حق آزادی تردد در اتحادیه اروپا در هم آمیخته است. حقی که کشورهای قدرتمند این قاره، از جمله آلمان، از آن به عنوان خط قرمز یاد می کنند.

گفتنی است احزاب مخالف اتحادیه اروپا، همچون حزب یوکیپ به ریاست نایجل فاراژ در انگلیس، با اقبال عمومی نسبی روبرو هستند. یوکیپ به تازگی نخستین کرسی خود در پارلمان انگلیس را به دست آورد.

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com