مذاکرات با یونان در حاشیه کنفرانس سران اتحادیه اروپا

Related Videos
Video Discription: در پایان کنفرانس دو روزه سران اتحادیه اروپا در بروکسل، دونالد توسک، رئیس شورای اروپا گفت مذاکرات با یونان که در حاشیه کنفرانس انجام شد، تنها برای درک واقعیات بوده است.

آقای توسک افزود که بخشی از هدف، اعتمادسازی بیشتر میان طرفین بوده است: “مطمئنا، امروز افق همکاری مشترک ما، مذاکراتمان و کارمان در بروکسل و آتن آسانتر خواهد بود.”

اما، در این میان، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان گفت یونان باید تمام مفاد توافق ماه گذشته در مورد شرایط ادامه کمکهای مالی را رعایت کند. او افزود یونان مسئول اعمال اصلاحات در کشور است: “منظورم این است که دولت یونان امکان آنرا دارد که برخی اصلاحات را جایگزین برخی دیگر کند مشروط به اینکه همان تاثیر را داشته باشد.”

در کنفرانس خبری پس از این مذاکرات، الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان گفت اوضاع مالی یونان جای نگرانی چندانی در کوتاه مدت ندارد: “یونان در کوتاه مدت هیچگونه مسئله ای درمورد خزانه اش ندارد. تعهدات ما به وام دهندگانمان بر جای خود باقی و تضمین شده است. روشن است که حسابها و وجوه سپرده شده به بانکهای یونان امن و مطمئن هستند.”

قرار است آقای سیپراس روز دوشنبه برا

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com