اتحادیه اروپا خواهان اصلاحات بیشتر در اوکراین است

Related Videos
Video Discription: در جریان مذاکرات سران میان روسای کمیسیون و شورای اتحادیه اروپا، و پترو پوروشنکو، رئیس جمهور اوکراین، آقای پوروشنکو خواهان تصویری روشن از افق عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا شد.

در پاسخ، دونالد توسک، رئیس شورای اروپا گفت این برعهده اوکراین است که شرایط عضویت در اتحادیه را بوجود بیاورد: “اروپا نمی تواند کار شما را برایتان انجام دهد. این تنها بر عهده شما ملت، دولت و پارلمان اوکراین است که از اوکراین کشوری خوشبخت و مبتنی بر عدالت بسازند و ما هم تا آنجا که ممکن است به شما کمک خواهیم کرد.”

اما، آقای پوروشنکو بر این نکته تاکید کرد که کشورش در جهت دستیابی به بسیاری از موارد توافق شده برای اصلاحات گام برمی دارد. او گفت: “ما خواهان ارزیابی بیطرفانه اقدامات تیم اوکراین هستیم. این نظریه که اوکراین در اعمال اصلاحات کند است، بیطرفانه نیست و صحت ندارد.”

رئیس شورای اتحادیه اروپا در جریان دیدار از کی یف، پایتخت اوکراین، بیاد قربانیان تظاهرات خونین میدان، دسته گلی در محل تظاهرات نهاد.

گزارشگر یورونیوز در کی یف می گوید: «اتحادیه اروپا هنوز طرحی سیاسی برای کاهش ناآرامیها در “دونباس” ندارد، و قصد ن

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com