بحران یونان؛ اتحادیه اروپا به کدام سو می رود؟

Related Videos
Video Discription: همه پرسی یونان در مورد برنامه دردناک کمک مالی یک سال پس از آن رخ می دهد که نیروهای مردد نسبت به اتحادیه اروپا در انتخابات این اتحادیه خوش درخشیدند.

در همین حال، خطر خروج یونان از اروپا عمیقا اتحادیه اروپا را تکان داده است. این در حالی است که رهبران اروپایی در مورد موضوع مهاجرت نیز دچار چند دستگی هستند.

نایجل فاراژ، رهبر یوکیپ، حزب استقلال بریتانیا گفته است: «مرگ پروژه اروپایی در عمل آغاز شده است.»

اما آیا حق با نایجل فاراژ و افراد مردد به اروپا است؟ آیا بحران یونان کاملترین نمونه یک اروپای چند سرعتی است که به طرف کوچک شدن و انقراض پیش می رود؟

آیا بحران یونان آغاز پایان اتحادیه اروپا و یا دست کم یورو است؟ آیا یک اروپای بدون حضور کشورهای جنوبی اروپا اجتناب ناپذیر است؟

و بالاخره اینکه آیا اسپانیا بحران بعدی است؟ در حالی که انتخابات عمومی در اسپانیا پائیز امسال برگزار می شود، احزاب مردد به اتحاد اروپایی به دلیل سیاستهای ریاضتی مورد حمایت اروپا در نظرسنجی ها خوب ظاهر شده اند.

در این برنامه بیست و پنج ثانیه که میزبانی آنرا کریس برنز برعهده دارد، پاول تلیچکا، نماینده اهل جمهوری چ

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com