رهبران کانادا و اتحادیه اروپا پیمان توافق تجاری را امضا می کنند

Related Videos
Video Discription: پس از هفت سال مذاکره بین کانادا و اتحادیه اروپا، قرارداد تجارت آزاد قرار است روز یکشنبه در بروکسل امضا شود. فقط چند روز پس از این که اعلام شده بود این مذاکرات شکست خورده است، دونالد توسک، رئیس شورای اروپا گفت که جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا برای امضای این پیمان به بروکسل می آید.

موافقت بلژیک راه را برای امضای این توافقنامه هموار کرد. چرا که پارلمان محلی یک منطقه کوچک در این کشور با امضای این توافقنامه مخالفت کرده بود. به همین دلیل مراسم امضای توافقنامه که قرار بود روز پنجشنبه برگزار شود به تعویق افتاد. بن بست در مذاکرات باعث شد که هفته گذشته وزیر تجارت کانادا با چشمانی اشکبار مذاکرات را ترک کند.اتحادیه اروپا موظف است که موافقت همه اعضای خود را برای امضای این پیمان جلب کند.

بر اساس این پیمان، ۹۸ درصد تعرفه های گمرکی در مبادلات بین کانادا و کشورهای اتحادیه اروپا لغو می شود.

مخالفان این پیمان می گویند که امضای چنین قراردادهایی به ضرر کسب و کارهای کوچک است.

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com