نخست وزیر بریتانیا: خروج از اتحادیه اروپا به معنای خروج از اروپا نیست

Related Videos
Video Discription: ترزا می، نخست وزیر بریتانیا گفت که خروج کشورش از اتحادیه اروپا به معنای پایان عضویت این کشور در اتحادیه خواهد بود اما به معنای خروج از اروپا نخواهد بود.

وی همچنین اظهار داشت که بریتانیا با اجرای برکسیت در یک بازار واحد نخواهد ماند و با دیگر کشورهای اروپایی نیز وارد تجارت آزاد می شود و همزمان به دنبال روابط بیشتر با کشورهای دیگر قاره ها خواهد بود.

خانم می با اشاره به “بریتانیای جهانی” گفت که ما همواره دوست و همسایه اتحادیه اروپا باقی خواهیم ماند و به دنبال قراردادهای تجاری با اتحادیه اروپا هستیم.

این نخستین اظهارات دولت بریتانیا در ارتباط با مواضع این کشور در مذاکرات مربوط به برکسیت برای خروج از اتحادیه اروپا است.

ترزا می پیش تر اعلام کرده بود که مذاکرات برای خروج از ۶ ماه دیگر آغاز می شود و خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا از ماه مارس ۲۰۱۷ کلید خواهد خورد.

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com