واکنش به سخنان نخست وزیر بریتانیا درباره برکسیت در مجمع اقتصادی داووس

Related Videos
Video Discription: سخنان روز سه شنبه ترزا می، نخست وزیر بریتانیا درباره برکسیت و نحوه خروج این کشور از اتحادیه اروپا واکنش های متفاوتی را در بین شرکت کنندگان در مجمع جهانی اقتصاد در داووس درپی داشته است.

رایان هیس، کارشناس و روزنامه نگار از جمله شرکت کنندگان در مجمع جهانی اقتصاد در داووس گفت: «اگر مورد یونان را مورد توجه قرار دهید، باید به این موضوع توجه کنیم که طی ۵ سال اخیر با اجرای برنامه های نجات مالی چه اتفاقاتی افتاده است. ۲۷ کشور در مقابل یک کشور مذاکره کرده اند که منجر به پیروزی آنها شد. آنها با یکدیگر متحد بودند زیرا بحث حیات اتحادیه اروپا مطرح بود. اگر رویکرد اروپا در مقابل بریتانیا بر مبنای بیم از واکنش نخست وزیر این کشور باشد این یک استراتژی پرخطر خواهد بود. طی دو سال آینده ترزا می باید واقع بین باشد. او بهترین تیم برای مذاکرات را ندارد. بنابراین برای نهایی کردن یک توافق در دو سال، یعنی ترک اتحادیه اروپا و داشتن روابط جدید با اتحادیه اروپا، خانم می به اراده مثبت طرف خود احتیاج دارد.»

وضعیت بانکها و نهادهای مالی مستقر در لندن جایگاه ویژه ای در مذاکرات برکسیت خواهند داشت. در صورت عدم توافق درباره عملکرد بانکها پس از برکسیت، این نهادها نمی توانند بر طبق قوانین اتحادیه اروپا فعالیت کنند.

اندره بالدوین، کارشناس، اعتقاد دارد: «حجم وامهای اعطایی نهادهای مالی لندن به شرکتهای اروپایی به رقم ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو می رسد. ۷۰ درصد این رقم از بانکهای بریتانیایی و یا آمریکایی پرداخت می شود که بدلیل اینکه مرکز فعالیتهای آنها در لندن است از مزایای آن بهره مند می شوند. این مورد حساسی است که اگر درباره آن توافق حاصل نشود می تواند به کاهش حجم سرمایه بانکها منجر شود و این برای اقتصاد اروپا خطر دارد.»

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com