استراتژی اقتصادی بریتانیا در دوران پسا برکسیت

Related Videos
Video Discription: دولت بریتانیا روز دوشنبه برنامه اقتصادی خود تحت عنوان «استراتژی صنعتی مدرن» را منتشر کرد.

بر اساس این برنامه، بریتانیا به دنبال رویکرد مداخله در اقتصادِ مبتنی بر خدمات این کشور است. این رویکرد با هدف تقویت تولیدات صنعتی و تحریک سرمایه گذاری در بخش های تکنولوژی و تحقیق و توسعه در دوران پس از برگزیت صورت می گیرد.

جمعه گذشته فیلیپ هموند، وزیر خزانه داری بریتانیا در اجلاس جهانی اقتصاد در داووس درباره رویکرد اقتصادی کشور پس از برگزیت گفته بود: «ترجیح من و ترجیح نخست وزیر من این است که ما رقابت پذیری خود را با باقی ماندن درون جریان اصلی اقتصاد اروپا با دسترسی به بازارهای اروپا حفظ کنیم.»

خانم می نیز هفته گذشته در جریان سخنرانی در لاکانستر هاوس گفته بود که بریتانیا بازارهای واحد اتحادیه اروپا را ترک میکند و به عنوان کشوری مستقل به دنبال توافق تجارت آزاد با کشورهای اروپایی خواهد بود.

رونمایی از استراتژی صنعتی مدرن نشان می دهد که ترزا می، نخست وزیر بریتانیا بدنبال همکاری نزدیک تر بین صنایع کلیدی در ازای آن حمایت دولت از صنایع در زمینه قوانین، تجارت و تحقیق است.

ترزا می پیشتر اعلام کرده بود که مذاکرات برای خروج از اتحادیه اروپا شش ماه دیگر آغاز می شود و خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا از ماه مارس ۲۰۱۷ کلید می خورد و زمان بر خواهد بود.

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com