دادگاه عالی بریتانیا مراجعه به نظر پارلمان را پیش از آغاز روند خروج از اتحادیه اروپا ضروری تشخیص داد

Related Videos
Video Discription: این خبر در حال تکمیل است و بزودی روزآمد خواهد شد

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com