نخست وزیر بریتانیا: یک اسکاتلند مستقل نمی تواند عضوی از اتحادیه اروپا شود

Related Videos
Video Discription: در حالی که انتظار می رود تا ساعاتی دیگر مجلس عوام بریتانیا، با اعطای مجوز اجرای «برکسیت» به دولت، پرونده را برای تصویب نهایی به مجلس اعیان این کشور ارسال کند، ترزا می مسئله عضویت اسکاتلند در اتحادیه اروپا را بر فرض استقلال از بریتانیا، غیر عملی دانست. این در حالیست که اکثر شهروندان اسکاتلندی در جریان همه پرسی ماه ژوئن با خروج از اتحادیه اروپا محالفت کرده بودند.

خانم می در حالی که از رای نمادین و غیر الزام آور پارلمان اسکاتلند در مخالفت با اعطای مجوز به لندن برای اجرای «برکسیت»به خشم آمده بود در جریان مباحث پیش از رای گیری در مورد ماده ۵۰ معاهده اروپا در مجلس عوام گفت: «دیوان عالی صراحتا اعلام کرده که پارلمان اسکاتلند در مورد اجرای ماده ۵۰ حق وتو ندارد. بدیهی است که طرح مطروح در مجلس هم قدرت لازم را به دولت برای اجرای ماده ۵۰ خواهد داد.»

در پی همه پرسی سال گذشته میلادی و رای اکثریت بریتانیایی ها به خروج از اتحادیه اروپا، منتقدان دولت و موافقان اتحادیه اروپا از طرق قضایی سعی کردند این روند را متوقف کنند. در نهایت و با رای دیوان عالی بریتانیا، دولت ملزم شد برای آغاز روند خروج و مذاکره با بروکسل، چراغ سبز مجلسین را بدست آورد. مسئله ای که با توجه به اکثریت داشتن محافظه کاران در دو مجلس بریتانیا در خوش بینانه ترین حالت فقط می تواند دولت ترزا می را از برنامه از پیش تعیین شده خود کمی عقب بیاندازد.

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com