Một người đàn ông họ Lâm 43 tuổi đến đầu thú với cảnh sát Cao Hùng, Đài Loan vì đã sát hại đứa con nhỏ vào 12 năm trước.

Related Videos
Video Discription: Một người đàn ông họ Lâm 43 tuổi đến đầu thú với cảnh sát Cao Hùng, Đài Loan vì đã sát hại đứa con nhỏ vào 12 năm trước.. Xem thêm trên http://www.yan.vn

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com