Daig Kayo Ng Lola Ko Teaser Ep. 47: Ano ang wish ng Tatlong Trees?

Related Videos
Video Discription: Perfect bago mag-Holy Week ang handog na kuwento ni Lola Goreng sa ?Daig Kayo Ng Lola Ko? this March 25.

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com