Bên cạnh Bùi Tiến Dũng và Văn Hoàng, đội tuyển Việt Nam còn có một thủ môn đúng chuẩn " soái Tây " như này!

Related Videos
Video Discription: Bên cạnh Bùi Tiến Dũng và Văn Hoàng, đội tuyển Việt Nam còn có một thủ môn đúng chuẩn "soái Tây" như này!. Xem thêm trên http://www.yan.vn

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com