Phim Tam Quốc Diễn Nghĩa 1996 - Tập 1 - Full HD

Related Videos
Video Discription: Phim Tam Quốc Diễn Nghĩa 1996 - Tập 1

*Các diễn viên chính:

Lưu Bị: Tôn Ngạn Quân
Quan Vũ: Lục Thụ Minh
Trương Phi: Lý Tĩnh Phi
Gia Cát Lượng: Đường Quốc Cường
Tào Tháo: Bảo Quốc An
Tôn Quyền: Ngô Hiểu Đông
Tôn Sách: Bộc Tồn Hân
Chu Du: Hồng Vũ Trụ
Lã Bố: Trương Quang Bắc
Tôn Kiên: Ngô Hiểu Đông
Viên Thiệu: Hồng Vũ Trụ, Lý Khánh Tường
Triệu Vân: Trương Sơn, Dương Phàm, Hầu Vĩnh Sinh
Điêu Thuyền: Trần Hồng
...
http://tamquoc-diennghia.blogspot.com/
http://tamquoc-diennghia.blogspot.com/2018/04/phim-tam-quoc-dien-nghia-1996-tap-1.html

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com