سپاه پاسداران ایران، در واکنش به نظریات رئیس جمهور ترمپ گفته است که رهبران ایران هیچگاه با ایالات متحده مذاکره نخواهند کرد.

Related Videos
Video Discription: سپاه پاسداران ایران، در واکنش به نظریات رئیس جمهور ترمپ گفته است که رهبران ایران هیچگاه با ایالات متحده مذاکره نخواهند کرد.

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com