Xuân Trường - Công Phượng " lầy lội " tẩy chay Đức Chinh Không cho đi cùng thang máy dù còn trống nhiều chỗ

Related Videos
Video Discription: Xuân Trường - Công Phượng "lầy lội" tẩy chay Đức Chinh
Không cho đi cùng thang máy dù còn trống nhiều chỗ. Xem thêm trên http://www.yan.vn

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com