در بیست و هفتمین سالگرد استقلال اوکراین، رئیس جمهور آن کشور اعلام کرد که کشورش اکنون از یک اردوی نیرومند برخوردار است که مجهز با سلاح پیشرفته می باشد، ولی با آن

Related Videos
Video Discription: در بیست و هفتمین سالگرد استقلال اوکراین، رئیس جمهور آن کشور اعلام کرد که کشورش اکنون از یک اردوی نیرومند برخوردار است که مجهز با سلاح پیشرفته می باشد، ولی با آن هم، صلح یکی از ارجحیت های این کشور باقی مانده است.

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com