بریتانیا؛ از عضویت در اتحادیه اروپا تا برکسیت

Related Videos
Video Discription: بریتانیا خیلی دیر و تنها به طور موقت به نظام پولی واحد اروپا پیوست که هدفش تثبیت پول کشورهای عضو بود، اما از پیوستن به فضای شنگن و حوزه پولی یورو امتناع کرد.

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com