Khí Phách Anh Hùng tập 3 - Bích Huyết Kiếm 2000 TVB - Crimson Saber

Related Videos
Video Discription: Khí Phách Anh Hùng tập 3 - Bích Huyết Kiếm 2000 TVB - Crimson Saber

Kim Xà lang quân Hạ Tuyết Nghi vì muốn có được vũ khí giết người để trả thù đã lợi dụng tình yêu của Hà Hồng Dược, gạt lấy tấm bản đồ báu vật của cô để trả thù Ôn gia ngũ lão. Cơ may ông gặp lại cậu bé mà ông đã cứu mạng năm xưa là Viên Thừa Chí nên truyền thụ tất cả võ học và bản đồ với mong mõi Thừa Chí giúp ông tìm lại người yêu Ôn Nghi và đứa con gái Hạ Thanh Thanh của họ.... Watch Full: https://goo.gl/hjUF8v See More: https://goo.gl/ahJccg

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com