ในหลวง-ราชินี เสด็จฯ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน รัชกาลที่ 9

Related Videos
Video Discription: ในหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ เสด็จฯ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2562

#วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา #รัชกาลที่9 #AssavarakChannel

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com