ویدئو؛ آخرین فریادهای «آقای توقف برکسیت» در هواداری از اتحادیه اروپا

Related Videos
Video Discription: او طی ماه‌های گذشته در تجمعاتی که هر روز در مقابل پارلمان بریتانیا علیه برکسیت برگزار می‌شد حضور داشت و با استفاده از بلندگوی دستی خود شعار می‌داد.View on euronews

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com