Sau Music Bank và Music Core, cúp tuần của Inkigayo cũng không thể chạy thoát khỏi tay BTS và 'Fake Love'

Related Videos
Video Discription: Sau Music Bank và Music Core, cúp tuần của Inkigayo cũng không thể chạy thoát khỏi tay BTS và 'Fake Love'. Xem thêm trên https://www.yan.vn

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com