ในหลวง-พระราชินีถวายผ้าพระกฐินวัดบวรนิเวศฯ-วัดมหาธาตุฯ การนี้เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ

Related Videos
Video Discription: 11 ต.ค.63 เวลา 16.00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จฯ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินวัดบวรนิเวศวิหาร ในการนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เฝ้าฯ รับเสด็จ
ครั้นเสด็จถึง เสด็จฯเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัต ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ใกล้เจ้าอาวาส สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงยืนหน้าพระราชอาสน์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงยืนหน้าพระเก้าอี้ที่ประทับ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพระพุทธชินสีห์ พระประธานพระอุโบสถ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ 6 และพระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ 9 ทรงกราบ ทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนหลังผ้าไตร พระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลา แล้วทรงยืน เจ้าหน้าที่กรมการศาสนากราบบังคมทูลรายงานจำนวนพระสงฆ์

#ในหลวง #พระราชินี #ถวายผ้าพระกฐิน #เจ้าคุณพระสินีนาฏ #ทรงพระเจริญ #AssavarakChannel

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com