Destan - Yılmaz Köksal _ Gül Tener

Related Videos
Video Discription: Filmde, Şah’ın Ökkeş Ağa ve oğlu Ömer’den intikam alması anlatılır. Ökkeş Ağa, sevdiği kızla evlenen Hamza’yı ve ailesini öldürmesi için adamı Gaffar’ı görevlendirir. Gaffar, Hamza’nın küçük oğlunu öldürmeye kıyamaz. Ona Şah ismini verir ve mağarada bir savaşçı gibi büyütür. Yıllar sonra Ömer, sevdiği kızla evlenen muhtarın oğlu Öğretmen Ali’yi düğününde vurunca, köylü Şah’a haber salar. Ali’nin arkadaşı olan Şah, Ökkeş Ağa ve Ömer’i öldüreceğine ant içer. Ömer, Ali’den sonra Ali’nin dul kalan karısını ve babasını da öldürürken sonunu hazırladığından habersizdir

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com