مردی که سر معاون رئیس‌ جمهور آرژانتین را با اسلحه پُر نشانه رفته‌بود، بازداشت شد

Related Videos
Video Discription: رئیس‌جمهور آرژانتین ساعاتی پس از این حادثه در یک نطق تلویزیونی گفت: «کریستینا زنده است فقط برای اینکه اسلحه به دلایل فنی‌ که هنوز مشخص نیستند عمل نکرده است. این اسلحه‌ ۵ گلوله داشت ولی ماشه‌اش عمل نکرد.»

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com