امام جمعه جنجالی فرانسه در واکنش به اعتراضات ایران: رژیم آخوندی دشمن اسلام است

Related Videos
Video Discription: حسن شلغومی، امام جمعات مسجد درانسی در راهپیمایی عصر روز یکشنبه ایرانیان معترض برای همبستگی با اعتراضات در ایران شرکت کرد.

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com