اقتصاد دورانی؛ مجمع جهانی اقتصاد: این یک فرصت اقتصادی ۴/۵ تریلیون دلاری است

Related Videos
Video Discription: «اقتصاد دورانی» به یکی از پرکاربردترین عبارت‌ها در دنیای کسب و کار تبدیل شده است و به مجموعه اقدامات مربوط به بازیافت، کاهش دورریز و ایجاد مشاغل جدید پایدار اشاره دارد. در این قسمت از برنامه تبادل با فعالانی گفتگو کرده‌ایم که اقتصاد دورانی را راهی برای ایجاد رشد پایدار و سودآوری می‌دانند.

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com