«بیشوا ایجتما» بنگلادش؛ اجتماعی که تنها رقبیش در بزرگی حج در عربستان است

Related Videos
Video Discription: مراسم و گردهمایی امسال در شهر تونگی واقع در کرانه رودخانه توراگ برگزار می‌شود

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com