«جشن اپیفانی»؛ تصاویر آب‌تنی ارتدکس‌های اوکراین در آب‌های یخی و روزهای جنگی

Related Videos
Video Discription: در این روز مسیحیان ارتدکس در شهرهای روسیه و اوکراین و در حالی که درگیری‌های شدید در جبهه‌های جنگ به یکسالگی خود نزدیک می‌شود، تن برهنه را به آب یخی استخرها و رودخانه‌ها زدند.

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com