کارآفرینان؛ «بازار را زیرورو کنید، مطالعه کنید و شیفتهٔ کارتان باشید»

Related Videos
Video Discription: «موفقیت شما به داشتن الگوی درست و همراهی متخصصان بستگی دارد. شما مبتکرید ولی برای موفق شدن در کسب‌وکار باید برنامه‌ریز و بازاریاب داشت. »

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com