آشنایی با محلی‌ها؛ اشتیاق جوان‌ترین خلبان امارات برای پروازهای نمایشی

Related Videos
Video Discription: «پرواز بیشتر نوعی بازی روانی است. صدای موتور هواپیما را می‌شنیدم و سعی می‌کردم بفهمم که چه حرفی برایم دارد. بعد به خودم گفتم من در این کار خیلی پیش می روم.»

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com