آشنایی با صداهای تاریک اپرا همراه با سه تن از خوانندگان نامدار جهان

Related Videos
Video Discription: «من از آنهایی نیستم که روزی ۱۶ کیلومتر می‌دوند، اما به‌جایش زیاد شنا می‌کنم که برای تقویت تنفس عالی است،‌ و باعث می‌شود به خود بگویید می‌توانم آن جملهٔ بلند را یک‌نفس بخوانم.»

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com