چوب، تخته و الوار صادرات " یکی از بزرگترین تولید محصولات بریده در روسیه است. کارخانه کار کرده است از سال 1970، و به خوبی در اروپا، شمال آفریقا شناخته می شود، و در شرق میانه است. در دنیای کسب و کار " چوب، تخته و الوار صادرات " شهرت شریک قابل اعتماد و منبع ثا

Related Videos
Video Discription: صادرات کاج، تخته و الوار / چوب از روسیه به ایران

Email: wte.ru@ya.ru

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com