Không ngờ...Chú Đại Bi Tiếng Hoa lại hay đến như vậy ☯77

Related Videos
By: UCLnxTFdLeUI5D_6-w_6cMRw
Video Discription: Chú đại bi tiếng hoa tuyệt hay chia sẻ cùng mọi người, video đẹp cực ký linh nghiệm chúc tất cả mọi người an lạc. Video Chú đại bi bằng tiếng hoa này tui có dịp ngồi uống trà đạo với vị sư gần nhà, được vị sư mở cho nghe tôi thích lắm, tôi xin file Mp3 về để thiết kế video và chia sẻ cho quý vị nghe. Chú đại bi Tiếng Hoa linh ứng không thể nghĩ bàn, có thể hóa giải đau khổ, xua tan bệnh tật, và giúp bạn gieo duyên lành với Quan Thế Âm Bồ Tát. - Video Motion background:https://www.youtube.com/watch?v=2tOzPiGHXQA - Nguồn nhạc: https://soundcloud.com/luyar-harle/chu-dai-bi-tieng-hoa - Video được thiết kế bằng phần mềm Proshow #chudaibi #daibichu #chudaibitienghoa

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com