Phim ngắn Liên Minh Huyền Thoại: Fate Of Twist - ( thế giới ngược)[Ds]

Related Videos
By: UCLDyo53dvtrIsOsPA-E6p-w
Video Discription: Số phận của twist ( ý nghĩa ngược ) 1,Bạn sẽ thấy sự hợp lý hơn clip gốc ở đây :http://www.youtube.com/watch?v=iWlPG3OD3dQ 2. Bạn sẽ thấy sự thú vị mới trong cách quay này - Anine chính là chủ nhân baron( con gấu biến hóa ) -Trydammer gào to cho baron sợ nhưng bị troll bởi anine -Garen đang sợ rủ try vào nhà xây lại tường :D - chả hiểu sao gươm garen lại cắm vào người thằng try mà nó còn cười teo toét , rút gươm ra đánh một hồi tự nhiên thấy kata chết ( chém nhầm ) . sợ quá garen bỏ chạy -sau khi gảen cầu hôn kata hiển linh và nhày cũng gảren lúc này bạn sẽ thấy garen có phi đao ( chiêu mới nhá ) còn kata đao ảo thuật vkl -ở cảnh hai là sự hợp lý khi noc đùng 1 chiêu hút toàn bộ vào 1 cơn bào ( trooll nhau cái thap ) - và cảnh cuối là đoạn twis thu phục thành công thần chết bảo vẻ số phận của thành phố . . . Hay chưa = ]]

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com