Tiếng Trung giao tiếp || Những cuộc phỏng vấn tiếng Trung thành công - Tiếng Trung 518

Related Videos
By: UCBXF4FCoDrJBbEw1wvMxnrQ
Video Discription: Chuẩn bị những từ vựng và câu tiếng Trung giao tiếp thương mại thật hữu ích để sẵn sàng khi đi phỏng vấn xin việc tiếng Trung. Không chỉ hữu ích cho những người chuẩn bị phỏng vấn xin việc làm dùng tiếng trung giao tiếp mà cả với những người đang học tiếng trung giao tiếp thì những từ và câu ở đây cũng rất hữu ích trong giao tiếp tiếng Trung hằng ngày

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com