Münevver ÖZDEMİR-Hüsnün Senin Ey Dilber Nâdide Kamer Mi?

Related Videos
Video Discription: HÜSNÜN SENİN EY DİLBER…
Hüsnün senin ey dilber nâdide kamer mi?
Hûri misin ey âfet-i can yoksa beşer mi?

Gör nâlelerim hâlıma rahm eyle civânım
Gözyaşı mı dîdemden akan hûn-ı ciğer mi?

Nergiz mi acep dîdelerin gül mü yanağın?
Peymâne-i kudret mi lebin şirr ü şeker mi?

Gördükçe seni tazelenir sanki hayatım
Sensiz bana bu cân-ı cihan zerre değer mi?

Gülzâr-ı cemâlinde senin şûh-ı dil-ârâ
Abdî mi öten mürğ-ı nevâ-sâz-ı seher
Hicaz Araban
Kaynak Kişi: Mukim TAHİR

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com