Lầy như Bang Shi Hyuk, chủ tịch Big Hit, đích thân quay clip unbox album Tear của BTS và cười hí hí

Related Videos
Video Discription: Lầy như Bang Shi Hyuk, chủ tịch Big Hit, đích thân quay clip unbox album Tear của BTS và cười hí hí. Xem thêm trên http://www.yan.vn

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com