Hoàng Tử Thiếu Lâm 2 tập 30 | Thiếu Lâm Tiểu Anh Hùng

Related Videos
Video Discription: List: https://www.dailymotion.com/playlist/x5zm6f

Hoàng Tử Thiếu Lâm | Thiếu Lâm Tiểu Anh Hùng

Khai Tâm là Thập Nhất Hoàng Tử được vua cha gửi vào Thiếu lâm tự khi mới ra đời. Cậu bé thông minh, lanh lợi và rất thích học võ, tuy nhiên không được sư phụ là phương trượng của Thiếu lâm truyền dạy. Một ngày kia, cậu nhặt được một cuốn sách học võ tên gọi "Vô tự thiên thư" – Quyển sách không có chữ, chỉ những người có duyên với nó mới thấy được những hình vẽ trong đó, và dựa theo những chỉ dẫn trong sách, Khai Tâm đã tự rèn luyện trở thành một cao thủ võ nghệ.

Hoàng đế băng hà, để lại di chúc truyền ngôi cho Thập Hoàng Tử, nhưng khi viết, do run tay nhà vua đã gạch thêm một nét, thành thập nhất. Vậy nên Khai Tâm chính là người được truyền ngôi. Từ đó nảy sinh ra bao nhiêu vấn đề phức tạp, những âm mưu giết người soán ngôi, những âm mưu thống trị võ lâm... Bằng tấm lòng trong sáng và tài võ nghệ cao cường, Khai Tâm cùng những người bạn của mình đã hóa giải được tất cả. Sau khi giúp Thập Hoàng Tử lên ngôi, cậu trở về Thiếu lâm tự tu hành. Nhưng 4 năm sau, triều chính một lần nữa đại loạn khi Tử Y chân nhân mưu đồ quyết tâm lật đổ ngai vàng… Một lần nữa, Khai Tâm lại phải triệu tập đệ tử, dốc lòng tận trung dẹp loạn….

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com