ในหลวง ร.10 พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์คู่พระบรมราชินี สง่างามสมพระเกียรติ

Related Videos
Video Discription: ในหลวง ร.10 พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์คู่พระบรมราชินี สง่างามสมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์และพระบรมฉายาลักษณ์ที่ฉายกับ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จำนวน 8 พระรูป เพื่อมอบให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป สำหรับเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ไปเผยแพร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ ด้วยความจงรักภักดี ซึ่งพระบรมฉายาลักษณ์ของทั้ง 2 พระองค์ สง่างามสมพระเกียรติอย่างมาก

#ทรงพระเจริญ #AssavarakChannel

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com