พระราชวงศ์ทุกพระองค์ถูกบังคับให้เอาดอกไม้มากราบพระราชินีนุ้ย สุทิดา สงสารมาก ดูหน้าคุณพลอยไพลิน!

Related Videos
Video Discription: พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทรงให้ผู้แทนฯ เชิญแจกันดอกไม้และกระเช้าดอกไม้มาลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ที่ศาลาสหทัยสมาคม

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com