ประวัติพระพุทธเจ้า

Related Videos
Video Discription:

น่ารู้ดูเหอะ ในตอนนี้ จะนำเรื่องราวของ พุทธประวัติ ในส่วนของประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  พระศาสดาในศาสนาพุทธ มาบอกเล่าเพื่อเป็นเกร็ดความรู้สำหรับพุทธศาสนิกชนกันครับ

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com