ในหลวง-พระราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้บุคคลเฝ้าฯ

Related Videos
Video Discription: เวลา 19.56 น. วันที่ 8 ธ.ค.2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายชิโระ ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่

เวลา 20.05 น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายโมเซน มุฮัมมะดีย์ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่

เวลา 20.20 น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอุฟเฟอ โวล์ฟเฮชเชิล เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ ในโอกาสนี้ นางซูซี เอ.รุฟ ภริยาเอกอัครราชทูต ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

เวลา 20.42 น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางแมรี โจ เอ. แบร์นาร์โด-อารากน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่


#ทรงพระเจริญ #AssavarakChannel

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com