ในหลวง-ราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุหลวงวัดเทพศิรินทราวาส พระราชทานเพลิงฯ พลเอก กรีเมศร บุนนาค

Related Videos
Video Discription: เวลา 18.44 น. วันที่ 28 ธ.ค.2562 ในหลวง-พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ในการพระราชทานเพลิงศพ พลเอก กรีเมศร บุนนาค ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งปอดระยะสุดท้าย เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 โอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จในการนี้ด้วย

พลเอก กรีเมศร บุนนาค เกิดเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2494 เป็นบุตรของ นายสุรเทิน กับ ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล แล้วไปศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมทหาร และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า หลังสำเร็จการศึกษาในปี 2515 ได้ทำหน้าที่ปฏิบัติราชการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ จากนั้นได้เข้ารับราชการในกองพันทหารมหาดเล็ก กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ จนถึงปี 2525 ตลอดชีวิตรับราชการ พลเอก กรีเมศร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต จนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ในปี 2540 และได้รับแต่งตั้งให้เป็นราชองค์รักษ์พิเศษในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในปี 2552 ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับ คุณหญิงสุนิดา บุนนาค มีบุตร-ธิดา 2 คน

#ในหลวง #พระบรมราชินี #ทรงพระเจริญ #AssavarakChannel

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com