ในหลวง-พระราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้สมเด็จพระวันรัต เฝ้าฯ

Related Videos
Video Discription: วันที่ 9 มี.ค.2563 เวลา 17.25 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ สมเด็จพระวันรัต ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต นำคณะสงฆ์ และศิษยานุศิษย์ เฝ้าถวาย และเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายวัตถุมงคล และเงิน แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระบุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต

#พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว #พระบรมราชินี #พระที่นั่งอัมพรสถาน #สมเด็จพระวันรัต #ทรงพระเจริญ #AssavarakChannel

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com