ในหลวง พระบรมราชินี​ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายกรัฐมนตรี และคณะบุคคล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

Related Videos
Video Discription: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี​ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายกรัฐมนตรี และคณะบุคคล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค_โรนา 2019 หรือโรคโค_วิด-19 พร้อมพระราชทานพระบรมราโชบาย และอุปกรณ์ทางการแพทย์
​เวลา​ 10.24​ น.​ วันนี้​ 6 เมษายน 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี, พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข​ ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท​ กราบบังคมทูลรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค_โรนา 2019 หรือ โรคโค_วิด-19 และมาตรการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล พร้อมกับรับพระ ราชทานพระบรมราโชบายและรับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข, โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร, โรงพยาบาลเหล่าทัพ และโรงพยาบาลตำรวจ​ ประกอบด้วย​ เครื่องช่วยหายใจ 132 เครื่อง, เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว 50 เครื่อง ซึ่งบางส่วนได้ดำเนินการติดตั้งในโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว, หน้ากากอนามัย 2 ล้านชิ้น, หมวก Face Shield 30,000 ใบ และชุดป้องกันการติดเชื้อโรค​ หรือ​​ PPE 4,000 ชุด

ทั้งนี้​ ด้วยทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาโรคโค_วิด-19 โดยทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทรงทราบว่าหากสถานการณ์รุนแรงขึ้น โรงพยาบาลในประเทศไทยจะมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอ จึงทรงจัดหาพระราชทานแก่โรงพยาบาลต่าง ๆ​ เพื่อให้พร้อมรับมือกับโรคโควิด-19 อันจะเป็นประโยชน์แก่การให้บริการทางการแพทย์และประชาชน​ ​​อนึ่งวันนี้​ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะแพทย์จากโรงพยาบาลกรุงเทพ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายตรวจพระสุขภาพ โดยมีคณะผู้เเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทร่วมอยู่ในการตรวจด้วย​ ผลการตรวจปรกติ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ในการนี้​ พระราชทานพระบรมราโชบาย เพื่อเป็นแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค_โรนา 2019

#ทรงพระเจริญ #AssavarakChannel

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com